Đồ án sẽ là tài liệu tham khảo cho các kiến trúc sư năm cuối làm tài liệu tham khảo để làm đồ án tốt nghiệp đạt kết quả cao. Nội dung đồ án bao gồm 14 bản vẽ

1. Ý tường hình khối

2. Các góc nhìn và phối cảnh về đêm ga đường sắt

3. Góc nhìn vào khối siêu thị nhà ga và phối cảnh toàn khu

4. Mặt bằng lửng, mặt bằng tầng, góc nhìn trục đường phía sau nhà hàng của nhà ga

5. Mặt bằng tầng 2 (1)

6 Mặt bằng tầng 2 (2)

7. Nội thất khu đợi tàu, mặt đứng và mặt bằng mái

8. Mặt bằng tổng thể

9. Sơ đồ không gian, mặt đứng trục đường phụ, mặt đứng trục đường chính

10. Mặt cắt và chi tiết không gian kết cấu

11. Các chi tiết liên kết, mặt bằng kết cấu mái, mặt bằng dầm sàn, các chi tiết cấu tạo, mặt cắt kết cấu

12. Lối xuống metro, góc nhìn sân trong, góc nhìn cầu dẫn vào sảnh đợi, nội thất ga 1 nội thất ga 2, mặt bên hướng Tây Nam

13. Mặt cắt A-A

14. Chi tiết cấu tạo đường ray, mặt bên hướng đông bắc, chi tiết nghiên cứu đề tài

File ảnh định dạng A0 kích thước 960x767 pixels

(ht-qnv)

Date published: 25.06.2015 | 22:33
Available in Ebook
Kiến trúc công trình
30 EP

Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư: Thiết kế Nhà ga đường sắt trung tâm Thủ Thiêm – TP. Hồ Chí Minh

Đồ án sẽ là tài liệu tham khảo cho các kiến trúc sư năm cuối làm tài liệu tham khảo để làm đồ án tốt nghiệp đạt kết quả cao. Nội dung đồ án bao gồm 14 bản vẽ

1. Ý tường hình khối

2. Các góc nhìn và phối cảnh về đêm ga đường sắt

3. Góc nhìn vào khối siêu thị nhà ga và phối cảnh toàn khu

4. Mặt bằng lửng, mặt bằng tầng, góc nhìn trục đường phía sau nhà hàng của nhà ga

5. Mặt bằng tầng 2 (1)

6 Mặt bằng tầng 2 (2)

7. Nội thất khu đợi tàu, mặt đứng và mặt bằng mái

8. Mặt bằng tổng thể

9. Sơ đồ không gian, mặt đứng trục đường phụ, mặt đứng trục đường chính

10. Mặt cắt và chi tiết không gian kết cấu

11. Các chi tiết liên kết, mặt bằng kết cấu mái, mặt bằng dầm sàn, các chi tiết cấu tạo, mặt cắt kết cấu

12. Lối xuống metro, góc nhìn sân trong, góc nhìn cầu dẫn vào sảnh đợi, nội thất ga 1 nội thất ga 2, mặt bên hướng Tây Nam

13. Mặt cắt A-A

14. Chi tiết cấu tạo đường ray, mặt bên hướng đông bắc, chi tiết nghiên cứu đề tài

File ảnh định dạng A0 kích thước 960x767 pixels

(ht-qnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]