Đồ án sẽ là tài liệu tham khảo cho các kiến trúc sư năm cuối làm tài liệu tham khảo để làm đồ án tốt nghiệp đạt kết quả cao. Nội dung đồ án bao gồm 11 bản vẽ

A. Bản vẽ

1. Phối cảnh tổng thế Thư viện Thủ Thiêm

2. Phương án so sánh

3. Mặt bằng tầng 1

4. Mặt bằng tổng thể, mặt đứng hướng Nam

5. Mặt bằng hầm

6 Mặt bằng tầng 2

7. Mặt bằng tầng lửng, mặt bằng tầng 3, TL1/200

8. Mặt bằng tầng 4, TL1/200

9. Mặt đứng hướng Tây, Bãi đỗ xe

10. Mặt bằng Kiến trúc cảnh quan,  TL1/200

11. Phối cảnh các góc nhìn

B. Thuyết minh

File ảnh  kích thước 960x762 pixels + Thuyết minh file ảnh A4 23 trang

Date published: 24.04.2015 | 10:53
Available in Ebook
Kiến trúc công trình
20 EP

Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư: Thiết kế Thư viện Thủ Thiêm – Tp. Hồ Chí Minh

Đồ án sẽ là tài liệu tham khảo cho các kiến trúc sư năm cuối làm tài liệu tham khảo để làm đồ án tốt nghiệp đạt kết quả cao. Nội dung đồ án bao gồm 11 bản vẽ

A. Bản vẽ

1. Phối cảnh tổng thế Thư viện Thủ Thiêm

2. Phương án so sánh

3. Mặt bằng tầng 1

4. Mặt bằng tổng thể, mặt đứng hướng Nam

5. Mặt bằng hầm

6 Mặt bằng tầng 2

7. Mặt bằng tầng lửng, mặt bằng tầng 3, TL1/200

8. Mặt bằng tầng 4, TL1/200

9. Mặt đứng hướng Tây, Bãi đỗ xe

10. Mặt bằng Kiến trúc cảnh quan,  TL1/200

11. Phối cảnh các góc nhìn

B. Thuyết minh

File ảnh  kích thước 960x762 pixels + Thuyết minh file ảnh A4 23 trang

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]