Thành phần hồ sơ:

1.File Photoshop

2.File Ảnh

3.Ảnh tóm tắt A3

4.Bản vẽ

3.Thuyết minh file ảnh và photoshop

Xem chi tiết thành phần và định dạng file bên dưới:

 

 

(tma)

Date published: 18.07.2016 | 09:46
Available in Ebook
Kiến trúc công trình
100 EP

Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư – Trung tâm văn hóa – thể thao thị xã Sầm Sơn

Thành phần hồ sơ:

1.File Photoshop

2.File Ảnh

3.Ảnh tóm tắt A3

4.Bản vẽ

3.Thuyết minh file ảnh và photoshop

Xem chi tiết thành phần và định dạng file bên dưới:

 

 

(tma)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]