Thành phần hồ sơ:

1.Ảnh trình bày A0

2.Ảnh tóm tắt A3

3.Bản vẽ

4.Thuyết minh

Xem chi tiết thành phần và định dạng file bên dưới:

 

(tma)

Date published: 18.07.2016 | 10:49
Available in Ebook
Kiến trúc công trình
50 EP

Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư – Trường trung học cơ sở Việt Hưng 2

Thành phần hồ sơ:

1.Ảnh trình bày A0

2.Ảnh tóm tắt A3

3.Bản vẽ

4.Thuyết minh

Xem chi tiết thành phần và định dạng file bên dưới:

 

(tma)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]