Tổ hợp dịch vụ và văn phòng cho thuê, Khu đô thị thành phố giao lưu
Date published: 11.09.2015 | 15:30
Available in Ebook
Kiến trúc công trình
30 EP

Tổ hợp dịch vụ và văn phòng cho thuê khu đô thị Thành phố giao lưu

Các bản vẽ trong đồ án tốt nghiệp: Tổ hợp dịch vụ và văn phòng cho thuê, Khu đô thị thành phố giao lưu bao gồm:

-Phân tích đề tài – Phương án kiến trúc

-Ý tưởng kiến trúc

-Mặt bằng tầng hầm B1, B2 và tầng 1

-Mặt bằng tầng 2,3,4

-Mặt bằng các tầng từ 5-10

-Mặt bằng các tầng điển hình văn phòng

-Mặt đứng chính, mặt cắt

-Phối cảnh minh họa công trình

-Chi tiết cấu tạo

-Mặt bằng kết cấu-nội thất

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file ảnh khổ lớn (9.361x6.622pixel) (.jpg)

(tma)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]