Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn

Thông tư số 32/2009/TT-BXD ngày 10/09/2009 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn, mã số QCVN 14:2009/BXD.

Tài liệu đính kèm: file 7956c459.rar (09.08.2011 | 02:11)
Bộ xây dựng
Tags

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]