Bộ văn bản dùng cho thiết kếquy hoạch nông thôn mới

1-491/QĐ-TTg: Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới___Tải File

2-QCVN 14:2009/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy hoạch xây dựng nông thôn mới___Tải File

3-Tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn___Tải File

4-315/QĐ-BGTVT: Quyết định về việc ban hành hướng dẫn lựa chọn quy mô kỹ thuật đường giao thông nông thôn phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020___Tải File

5-07/2010/TT-BNNPTNT: Thông tư Hướng dẫn quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp cấp xã theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.___Tải File

6-09/2010/TT-BXD: Thông tư Quy định việc lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới.___Tải File

7-06/2011/TT-BVHTTDL: Thông tư Quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn.___Tải File

Tags

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

chuc ACUD ngay cang lon manh va phat trien.
DUONG ANH TUAN - 24.03.2012 | 09:43
Các tin khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]