0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Đông Viên giai đoạn 2012 - 2020 huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2012

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Đông Viên giai đoạn 2012 - 2020 huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

- Bản vẽ:

+ QH_01: Bản vẽ hiện trạng tổng hợp

+ QH_02: Bản vẽ đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2020

+ QH_03: Bản vẽ định hướng quy hoạch phát triển không gian xã nông thôn mới

+ QH_05: Bản vẽ quy hoạch nông nghiệp

+ QH_06: Bản vẽ quy hoạch xây dựng

+ QH_07: Bản vẽ định hướng hạ tầng kỹ thuật

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

(nvl-Acvn9)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi