0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Trung Hòa giai đoạn 2010 - 2020 huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2012

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh quy hoạch

+ Điều lệ quản lý

+ Các văn bản pháp lý

+ Các bảng tính toán

- Bản vẽ:

+ QH_01: Bản vẽ hiện trạng tổng hợp

+ QH_02: Bản vẽ quy hiện trạng tổng hợp trung tâm xã

+ QH_03: Bản vẽ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật trung tâm

+ QH_04: Bản vẽ quy hoạch phát triển không gian trung tâm

+ QH_05: : Bản vẽ định hướng quy hoạch phát triển không gian xã nông thôn mới

+ QH_06: Bản vẽ quy hoạch hạ tầng

+ QH_07: Bản vẽ quy hoạch xây dựng

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.xls)

(nvl-Acvn9)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi