0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch cụm công nghiệp giai đoạn năm 2010 đến năm 2020, có xét đến năm 2025, tỉnh Bắc Kạn

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2010

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch cụm công nghiệp giai đoạn năm 2010 đến năm 2020, có xét đến năm 2025, tỉnh Bắc Kạn

Định dạng tài liệu: BẢn thuyết minh file Word (.doc)

(nvl-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi