0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Bắc Kạn

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2012

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Bắc Kạn

+ Quyết định Phê duyệt Quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Bắc Kạn

+ Bản đồ phân vùng mực nước lớn nhất có thể khai thác, tỉnh Bắc Kạn

+ Bản đồ phân vùng khai thác tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

+ Bản đồ vị trí vùng quy hoạch và vùng liên quan

Định dạng tài liệu: (.PDF)

(nvl-Acvn9)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi