0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2016 – 2025 tầm nhìn đến năm 2035, tỉnh Bắc Kạn

* Thông tin đồ án quy hoạch:

- Bắc Kạn là tỉnh miền núi nằm ở vùng Đông Bắc Bắc Bộ. Diện tích tự nhiên toàn tỉnh là 485.996 ha. Phía Bắc giáp tỉnh Cao Bằng, phía Tây giáp tỉnh Tuyên Quang, phía Nam giáp tỉnh Thái Nguyên và phía Đông giáp tỉnh Lạng Sơn. Để đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh theo như mục tiêu đã đề ra, cần thiết phải có một quy hoạch phát triển Điện lực chung để xác định được chương trình phát triển nguồn điện, chương trình xây dựng lưới điện đảm bảo tính đồng bộ, độ an toàn cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội.

- Được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 1772QĐ-BCT ngày 18 tháng 05 năm 2017

-  Thời điểm lập Quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2016 – 2025 tầm nhìn đến năm 2035, tỉnh Bắc Kạn: năm 2017

- Mục tiêu của quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Kạn là đảm bảo sự phát triển cân đối, hài hòa, tính đồng bộ giữa phát triển nguồn và lưới điện nhằm cung cấp cho phụ tải với chất lượng tốt nhất, tin cậy, hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Quy hoạch đòi hỏi phải đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật, độ tin cậy, tính kinh tế trong công tác thiết kế, xây dựng, vận hành, bảo vệ, bảo dưỡng hệ thống phải phù hợp với hiện tại và định hướng phát triển lâu dài.

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2016 – 2025 tầm nhìn đến năm 2035, tỉnh Bắc Kạn

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2016 – 2025 tầm nhìn đến năm 2035, tỉnh Bắc Kạn

- Bản vẽ:

+ Bản đồ lưới điện các huyện tỉnh Bắc Kạn

(nvl-qtrinh98-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi