0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Định dạng tài liệu:  (.pdf)

- Thực hiện Quyết định số 3088/QĐ-UBND, ngày 18/12/2015 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016; Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh Ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ và Nghị quyết số 28/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa V

- Mục tiêu: Báo cáo công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

* Thời điểm báo cáo: năm 2016

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

(huentt-Thanhphuong99-Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi