0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo đánh giá thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2011 – 2015 và xây dựng kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 của ngành giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf)

- Báo cáo số 2317 /BC-SGTVT Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 31 tháng 10 năm 2014.

- Mục tiêu: đánh giá thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2011 – 2015 và xây dựng kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 của ngành giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2014

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo đánh giá thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2011 – 2015 và xây dựng kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 của ngành giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

+ Các bảng tính toán

(huentt-Thanhphuong99-Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi