0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam năm 2021

Định dạng tài liệu: (.pdf)

Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam năm 2021

 - Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2021 gồm 7 chương, do Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội (được thành lập ngày 7/7/2008)  thực hiện, đã được hoàn thành nhờ sự giúp đỡ của nhiều cá nhân và tổ chức.

- Mục tiêu của VEPR là thực hiện các nghiên cứu kinh tế và chính sách nhằm giúp nâng cao chất lượng ra quyết định của các cơ quan hoạch định chính sách, doanh nghiệp và các nhóm lợi ích, dựa trên sự thấu hiểu bản chất của những vận động kinh tế và quá trình điều hành chính sách vĩ mô ở Việt Nam. Hoạt động chính của VEPR bao gồm phân tích định lượng và định tính các vấn đề của nền kinh tế Việt Nam và tác động của chúng tới các nhóm lợi ích; tổ chức các hội thảo đối thoại chính sách với mục đích tạo điều kiện cho các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo doanh nghiệp và tổ chức xã hội cùng gặp gỡ, trao đổi nhằm đề xuất giải pháp cho các vấn đề chính sách quan trọng hiện hành; đồng thời, tổ chức các khóa đào tạo cao cấp về kinh tế, tài chính và phân tích chính sách

Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam năm 2021

- Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2021 với tựa đề “Định vị lại Việt Nam trong bối cảnh biến động toàn cầu” ra đời trong bối cảnh suy thoái toàn cầu dưới tác động của đại dịch Covid-19. Có thể nói, cùng với đà suy giảm năng suất, tăng trưởng kinh tế, thương mại và đầu tư toàn cầu trong những năm gần đây, cú sốc COVID-19 đã làm bức tranh kinh tế toàn cầu năm 2020 phủ một màu xám. Bên cạnh đó, toàn cầu hóa tiếp tục tiến triển song có những xu hướng trái ngược, cách mạng công nghiệp lần thứ tư mở ra nhiều cơ hội và thách thức mới, các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống gia tăng cả ở cấp độ và quy mô. Việt Nam tiếp tục hội nhập quốc tế sâu rộng và ngày càng nhạy cảm với biến động bên ngoài. Đặc biệt, năm 2021 có thể coi là một năm bản lề của giai đoạn phát triển mới của nền kinh tế Việt Nam. Báo cáo thường niên Kinh tế Việt Nam 2021, do đó, sẽ đi sâu phân tích nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh biến động của nền kinh tế thế giới, định vị lại Việt Nam trong nền kinh tế toàn cầu trên cơ sở đánh giá lợi thế so sánh và sự tham gia của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu, cũng như năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam

* Thời điểm lập báo cáo: năm 2021

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

 + Thuyết minh Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam năm 2021

(qtrinh98-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi