0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và định hướng kế hoạch 5 năm 2021-2025, thành phố Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf), (.xls)

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và định hướng kế hoạch 5 năm 2021-2025, thành phố Vũng Tàu

- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại Văn bản số 4901/UBND-VP ngày 18/5/2020 về việc triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025; Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐH ngày 30/7/2015 của Đại hội Đảng bộ thành phố Vũng Tàu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020; UBND thành phố Vũng Tàu đã có báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 và định hướng kế hoạch 5 năm 2021 – 2025 của thành phố Vũng Tàu .

- Thuận lợi: Tổng vốn đầu tư phát triển và năng lực sản xuất mới tăng thêm của giai đoạn 2016-2020 với nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội hội đã được hoàn thành đi vào hoạt động góp phần nâng cao năng lực sản xuất của nền kinh tế và tạo bước phát triển mới. Bên cạnh đó là Thành phố luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy và UBND Tỉnh cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của các sở ban ngành; Đảng bộ chính quyền Thành phố đã có những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn trong quá trình tổ chức lãnh đạo là cơ sở niềm tin trong những năm tiếp theo

 - Khó khăn: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 được thực hiện trong bối cảnh những khó khăn, thách thức còn hiện hữu, những căng thẳng trong bảo vệ chủ quyền Biển Đông và biên giới còn phức tạp, những rủi ro trên thị trường tài chính, tình hình dịch bệnh trên toàn thế giới, tình trạng nợ công tăng cao và chưa được giải quyết triệt để... có tác động tiêu cực tới đà phục hồi bền vững của nền kinh tế trong nước và của thành phố. Các cơ sở kinh tế của Thành phố sản xuất ở quy mô nhỏ, phân tán xen kẽ trong các khu dân cư, công nghệ chưa được đầu tư đúng mức. Cơ chế chính sách liên tục được bổ sung, sửa đổi nhưng các văn bản hướng dẫn thực hiện thường chậm, gây lúng túng trong quá trình thực hiện. Bộ máy hành chính của Thành phố còn thiếu về số lượng hạn chế về năng lực, chưa theo kịp sự phát triển chung của xã hội. Đời sống của một bộ phận dân cư còn nhiều khó khăn, sự chênh lệch về mức sống, điều kiện sống khá cao. Tỷ lệ tăng dân số cơ học cao chủ yếu dân di cư tự do không có nghề nghiệp chuyên môn đến Thành phố, tạo ra một áp lực lơn trong việc giải quyết các vấn đề xã hội

- Mục tiêu định hướng kế hoạch 5 năm 2021 – 2025: Khai thác hợp lý và có hiệu quả các tiềm năng thế mạnh của Thành phố. Thực hiện sự đổi mới toàn diện về chất lượng trong công tác quản lý xã hội, và các hoạt động kinh tế xã hội của Thành phố. Các loại hình dịch vụ phải đổi mới nâng cao chất lượng phục vụ lên một bước, để từng bước hình thành dịch vụ chất lượng cao, nhất là dịch vụ du lịch. Tập trung đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Từng bước phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, khẳng định thương hiệu và khả năng cạnh tranh. Phát triển du lịch bền vững gắn chặt với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường. Tạo môi trường thuận lợi để huy động được nguồn nội lực của toàn dân tham gia đầu tư phát triển kinh tế xã hội. Chủ động tích cực tiếp cận với những thành tựu khoa học mới vào sản xuất, đổi mới công nghệ tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh

* Thời điểm lập báo cáo: năm 2020

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và định hướng kế hoạch 5 năm 2021-2025, thành phố Vũng Tàu

+ Các bảng tính toán

(huentt-quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi