0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2020 của ngành Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Định dạng tài liệu:  (.pdf)

- Thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; sự phối hợp của các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; toàn ngành Y tế từ tỉnh đến địa phương đã nỗ lực phấn đấu và cơ bản hoàn thành toàn diện các lĩnh vực y tế, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Mục tiêu: Giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh, dịch bệnh, góp phần tăng tuổi thọ, nâng cao các chỉ số sức khỏe cơ bản của người dân. Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế, tạo nền tảng vững chắc để phát triển hệ thống y tế công bằng, hiệu quả, chất lượng và bền vững. Phát triển công nghệ thông tin y tế, y tế cơ sở hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân. Tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch y tế 05 năm giai đoạn 2016-2020.

* Thời điểm báo cáo: năm 2020

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2020.

(huentt-Thanhphuong99-Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi