0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2012 và triển khai kế hoạch năm 2013 sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: (.doc)

- Năm 2012 là năm thứ hai thực hiện kế hoạch 05 năm 2011 – 2015, ngành nông nghiệp gặp nhiều khó khăn như: giá cả nhiên liệu, vật tư, thức ăn chăn nuôi tăng cao, lãi suất vay ngân hàng ở mức cao, sức tiêu thụ gia súc, gia cầm giảm, thiệt hại về sản xuất nông nghiệp do cơn bão số 1/2012 xảy ra vào ngày 01/4/2012, dịch bệnh trên động vật thủy sản,… Song, ngành đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình, dự án phát triển nông nghiệp – nông thôn, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng cường công tác kiểm soát không để xảy ra dịch bệnh lớn trên cây trồng, vật nuôi nên sản xuất nông nghiệp năm 2012 tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng khá, theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh để nâng cao thu nhập cho bà con nông dân. Đồng thời, đã tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản nên hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ nông nghiệp – nông thôn tiếp tục được tăng cường, điều kiện sản xuất và sinh hoạt cho người dân nông thôn tiếp tục được cải thiện.

- Mục tiêu: Báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2012 và triển khai kế hoạch năm 2013

* Thời điểm báo cáo: 2012

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2012 và triển khai kế hoạch năm 2013

(huentt-Thanhphuong99-Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi