0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 và triển khai kế hoạch năm 2014 sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: (.doc)

- Năm 2013, mặc dù gặp nhiều khó khăn như: giá cả vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi, nhiên liệu,… luôn có xu hướng tăng; mặt khác, thời tiết diễn biến bất thường, luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; trong khi đó giá cả tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp không ổn định, sản phẩm chăn nuôi có thời điểm xuống thấp đã tác động đến tình hình sản xuất. Song, ngành nông nghiệp đã tập trung thực hiện các giải pháp như: tăng cường công tác khuyến nông - khuyến ngư, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, các công trình xây dựng cơ bản được đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhằm sớm hoàn thành đưa vào phục vụ sản xuất, công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được tổ chức thực hiện tốt, trong năm đã không xảy ra dịch bệnh lớn,… nên ngành nông nghiệp tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, góp phần đảm bảo an ninh lương thực, trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Mục tiêu: Báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 và triển khai kế hoạch năm 2014

* Thời điểm báo cáo: 2013

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 và triển khai kế hoạch năm 2014

(huentt-Thanhphuong99-Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi