0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Chất thải rắn công nghiệp

Báo cáo môi trường quốc gia

Chất thải rắn phát sinh từ khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao (dưới đây gọi chung là KCN) bao gồm chất CTR sinh hoạt và CTR công nghiệp. Trong đó CTR công nghiệp chia thành CTR thông thường và CTR nguy hại. Lượng CTR phát sinh từ công nghiệp phụ thuộc vào diện tích sử dụng đất, tính chất và loại hình của khu công nghiệp…(lnv)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi