0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Giới thiệu tự động hóa xử lý nước thải

Xử lý nước thải công nghiệp là vấn đề vô cùng quan trọng, ảo đảm cho sự sạch sẽ môi trường sống đồng thời góp phần vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế mọi quốc gia trên thế giới. Các hệ thống xử lý nước thải công nghiệp đã được nghiên cứu và đưa vào ứng dụng từ lâu, đặc biệt trong lĩnh vực tự động hóa  cũng đã đáp ứng và đem lại hiệu quả kỹ thuật, kinh tế vô cùng to lớn…(lnv)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi