0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Kinh nghiệm thi công hầm Thủ Thiêm và các công trình ngầm, Metro trên thế giới

Bài báo cáo trình bày tổng thể về quá trình thi công hầm Thủ Thiêm, kinh nghiệm thi công các công trình ngầm sử dụng phương pháp đào hở và phương pháp TBM

(bnt)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi