0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Một số vấn đề thiết kế quy hoạch và cấu tạo công trình ngầm đô thị

Bài báo cáo giời thiệu tổng quan về các công trình ngầm trong đô thị, phân tích tổng quan những tác động của nó trong quá trình phát triển đô thị. Tiến tới đề xuất một số các giải pháp quy hoạch và kết cấu cho các công trình ngầm đô thị.

(bnt)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi