0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Một số vấn đề về đánh giá và quản lý rủi ro trong xây dựng công trình ngầm đô thị

Bài báo cáo phân tích, đánh giá và khắc phục các vấn đề rủi ro trong việc đầu tư xây dựng công trình ngầm đô thị

(bnt)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi