0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
100 EP
Niên giám thống kê năm 2019 tỉnh Bình Thuận

* Thông tin Niên giám thống kê năm 2019 tỉnh Bình Thuận:

- Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Cục Thống kê Bình Thuận xuất bản hàng năm. Nội dung bao gồm những số liệu cơ bản phản ánh thực trạng kinh tế xã hội của tỉnh Bình Thuận.

- Niên giám Thống kê năm 2019 được xuất bản bao gồm số liệu 05 năm (2010, 2015 – 2019); trong đó có một số chỉ tiêu năm 2019 là số liệu ước tính. Các số liệu được thu thập, xử lý tổng hợp, tính toán theo một phạm vi, phương pháp thống nhất của Hệ thống ngành Thống kê Việt Nam.

* Thời điểm lập Niên giám thống kê năm 2019 tỉnh Bình Thuận: năm 2020

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

 + Thuyết minh Niên giám thống kê năm 2019 tỉnh Bình Thuận

 + Các bảng tính toán

* Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls), (.pdf)

(qtrinh98-Acvn9)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi