0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
200 EP
Niên giám thống kê năm 2019 tỉnh Khánh Hòa

* Thông tin Niên giám thống kê năm 2019 tỉnh Khánh Hòa

- Để phục vụ yêu cầu nghiên cứu và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành, các cơ quan trong và ngoài tỉnh; Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa biên soạn, in ấn và phát hành "Niên giám Thống kê Khánh Hòa 2019" nhằm phản ánh những thành quả đạt được trong năm 2019 và giai đoạn 2010 - 2019 của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội. Các số liệu thống kê về kinh tế - xã hội năm 2019 trong cuốn niên giám này là số liệu ước tính. Các chỉ tiêu thống kê được chia theo cấp quản lý, đơn vị hành chính, thành phần kinh tế, khu vực kinh tế và ngành kinh tế.  

- Thời điểm lập Niên giám thống kê năm 2019 tỉnh Khánh Hòa: năm 2020

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Niên giám thống kê năm 2019 tỉnh Khánh Hòa

+ Các bảng tính toán

* Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls)

(qtrinh98-Acvn9)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi