0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Phương pháp thi công hở trong xây dựng công trình ngầm thành phố

Bài báo cáo trình bày tổng thể phương pháp thi công hở các công trình ngầm thành phố, các giải pháp bảo vệ thành hào thi công.

(bnt)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi