0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Phương pháp triển khai thực hiện quy hoạch TP. Hồ Chí Minh

Tài liệu tập trung giới thiệu và phân tích về quy hoạch chiến lược ở cộng đồng Lyon, quy hoạch các thành phố lớn ở Pháp, các đồ án quy hoach chung mới và quy hoạch đô thị địa phương của cộng đồng đô thị Lyon. Từ đó có các định hướng , chiến lược quy hoạch tại Việt  Nam nói chung và Thành Phố Hồ Chí Minh nói riêng . Đồng thời đưa ra khuyến nghị về việc triển khai các chiến lược quy hoạch và quy hoạch phân khu.

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi