0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Vận hành khai thác, quản lý bãi đậu xe

Tài liệu giới thiệu về cộng đồng đô thị Lyon, về tình hình hoạt động, xây dựng, quản lý cũng như các nguyên tắc xây dựng các bãi đậu xe. Đưa ra các bối cảnh ở TP. Hồ Chí Minh về hiện trạng, quy hoạch, các nguyên tắc phân bổ, các dự án đang và sẽ thực hiện và những khó khăn, vướng mắc trong việc xây dựng và vận hành bãi đậu xe tại đây. Giới thiệu một số dự án cụ thể tại TP. Hồ Chí Minh. Từ đó đặt ra các câu hỏi và những khuyện nghị trong việc xây dựng, quản lý và khai thác vận hành các bãi đậu xe.

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi