0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh cục bộ thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An giai đoạn 2016 - 2030, tỉnh Cao Bằng

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2017

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Điều chỉnh cục bộ thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An giai đoạn 2016 - 2030, tỉnh Cao Bằng

- Bản vẽ:

+ Bản vẽ đánh giá hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đất xây dựng

+ Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất

+ Bản vẽ định hướng phát triển không gian

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.dwg)

(nmh-Acvn9)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi