0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn năm 2050

Định dạng tài liệu:  (.pdf), (.jpg)

- Xác định vai trò vị trí chiến lược của Việt Nam trong phát triển kinh tế khu vực Đông Nam Á và Châu Á - Thái Binh Dương, thời gian vừa qua Viêt Nam đã đưa định hướng phát triên các Khu kinh tế (KKT), đăc biêt là các KKT ven biển, trong đó hướng tới phát triển đồng bộ, hiên đai, lây hiêu quả kinh tế - xã hội làm thước đo tiêu chuẩn và đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững

- KKT Nghi Sơn được lựa chọn là một trong 8 KKT ven biển trọng điểm ưu tiên đầu tư của Quốc gia. Đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt QHC xây dựng tại Quyết định số 1364/QĐ-TTg ngày 10/10/2007 với chức năng là KKT tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực với trọng tâm là công nghiệp Lọc - Hoá dầu, công nghiệp nặng và công nghiệp cơ bản, gắn với việc xây dựng và khai thác có hiệu quả cảng biển nước sâu; là khu đô thị công nghiệp - dịch vụ - du lịch quan trọng của tỉnh Thanh Hóa và vùng Nam Thanh - Bắc Nghệ, với diện tích 18.611,8ha

- Được phê duyệt tại: QĐ số 1699/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn năm 2050

- Thời điểm quy hoạch: năm 2018

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Văn bản pháp lý

+ Thuyết minh Điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn năm 2050

- Bản vẽ (.jpg):

+ Bản đồ định hướng hiện trạng phát triển giao thông

+ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ Bản đồ hiện trạng cảng Nghi Sơn

+ Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

+ Bản đồ hiện trạng thoát nước thải

+ Bản đồ phân bố các khu chức năng

+ Sơ đồ định hướng quy hoạch thoát nước mưa, phân cấp đường, cấp nước

+ Bản đồ hiện trạng quản lý chất thải rắn, nghĩa trang

(huycuong - Thanhphuong99 – Acudvn17)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi