0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết 1/500 cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị khu vực 1 tại thị trấn Hương Canh, tỉnh Vĩnh Phúc

Định dạng tài liệu: (.doc),  (.pdf)

- Được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt tại Quyết định số 2262/QĐ-CT ngày 20/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về phê duyệt danh mục kế hoạch lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 chỉnh trang đô thị hiện hữu trong phạm vi quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc

- Mục tiêu của Quy hoạch chi tiết 1/500 cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị khu vực 1 tại thị trấn Hương Canh, tỉnh Vĩnh Phúc là: Cụ thể hoá điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và đồ án quy hoạch phân khu C1 bằng đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị.. Đánh giá thực trạng việc sử dụng đất để tạo cơ sở pháp lý lập kế hoạch khai thác và sử dụng quỹ đất một cách hợp lý, tạo ra không gian kiến trúc cảnh quan phù hợp với sự phát triển của cả khu vực

* Thời điểm lập Quy hoạch chi tiết 1/500 cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị khu vực 1 tại thị trấn Hương Canh, tỉnh Vĩnh Phúc: năm 2014

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

Thuyết minh tổng hợp quy hoạch chi tiết 1/500 cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị khu vực 1 tại thị trấn Hương Canh, tỉnh Vĩnh Phúc

- Bản vẽ:

+ QH 01: Sơ đồ cấp, thoát nước

+ QH 02: Sơ đồ chuẩn bị kĩ thuật

+ QH 03: Sơ đồ hệ thống thoát nước sinh hoạt

+ QH 04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ QH 05: Sơ đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan

(huycuong-qtrinh98-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi