0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư hai bên trục đường đôi phía Nam vào thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls), (.dwg)

- Dự án đầu tư xây dựng trục đường đôi vào thành phố Phan Rang – Tháp Chàm (đoạn phía Nam ) đã được triển khai lập dự án đầu tư, với mục tiêu nâng cấp, mở rộng tuyến lưu thông kết nối giữa hai đô thị Phan Rang - Tháp chàm và trung tâm Phan Rang chỉnh trang đô thị nhằm từng bước hoàn chỉnh hạ tầng giao thông đô thị theo định hướng Quy hoạch chung thành phố Phan Rang  - Tháp Chàm đã duyệt. Vì vậy, lập quy hoạch chi tiết xây dựng sắp xếp không gian khu dân cư hai bên trục đường đôi phía nam với mục đích tạo nguồn lực để đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến đường đôi phía Nam , góp phần mang lợi ích cho người dân hai bên trục đường nhưng vẩn đảm bảo quy hoạch chung, không ảnh hưởng cảnh quan đô thị, từng bước hoàn thiện một số tiêu chí của đô thị loại II là hết sức cần thiết và cấp bách.

Mục tiêu của Quy hoạch Khu dân cư hai bên trục đường đôi phía Nam vào thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận là: Giúp cụ thể hóa mục tiêu đầu tư xây dựng công trình đường đôi vào thành phố Phan Rang - Tháp chàm (đoạn phía Nam): đáp ứng nhu cầu giao thông khu vực phía Nam của Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; kết nối tuyến đường QL1A với các vùng kinh tế của tỉnh; đem lại việc khai thác hiệu quả quỷ đất chưa sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả trong phạm vi khu vực dự án, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chỉnh trang bộ mặt đô thị, đảm bảo vệ sinh và giảm thiều ô nhiễm môi trường; đưa thành phố Phan Rang - Tháp Chàm xứng tầm là đô thị loại II.

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

- Thuyết minh:

+Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư hai bên trục đường đôi phía Nam vào thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

+ Điều lệ quản lý

+ Quyết định phê duyệt đồ án chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu dân cư hai bên trục đường đôi phía Nam vào thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

+ Các bảng tính toán

- Bản vẽ:

+ Bản đồ vị trí và giới hạn khu đất lập quy hoạch

+ Bản đồ quy hoạch cơ cấu sử dụng đất

+ Bản đồ quy hoạch phân lô sử dụng đất

+ Bản đồ tổ chức không gian và kiến trúc cảnh quan

+ Bản vẽ thiết kế đô thị

+ Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

+ Bản đồ quy hoạch san nền

+ Bản đồ quy hoạch cao tọa độ

+ Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường bộ

+ Bản đồ quy hoạch hệ thống điện và thông tin

+ Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước

+ Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

+ Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

+ Bản đồ quy hoạch đường dây đường ống

+ Bản đồ điều chỉnh dao long

(nvl-lva-qtrinh98-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi