0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết dự án tạo quỹ đất khu dân cư Đông Nam đường Tạ Quang Bửu phường Nam lý, thành phố Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình

Định dạng tài liệu: (.png), (.pdf)

Quy hoạch chi tiết dự án tạo quỹ đất khu dân cư Đông Nam đường Tạ Quang Bửu phường Nam lý, thành phố Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình

- Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch thuộc phường Nam Lý có tổng diện tích

khoảng 7,3 ha. Phạm vi ranh giới được xác định như sau: Phía Nam giáp đất ruộng lúa; Phía Bắc giáp khu dân cư cũ; Phía Đông giáp đất ruộng lúa (giáp lô đất quy hoạch tiểu thủ công nghiệp); Phía Tây giáp đường Tạ Quang Bửu.

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch chi tiết dự án tạo quỹ đất khu dân cư Đông Nam đường Tạ Quang Bửu phường Nam lý, thành phố Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình là: Nghiên cứu, định hướng quy hoạch cho các quỹ đất còn trông chưa được khai thác tại các khu vực trong phường. Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư mới, có hệ thông hạ tầng kỹ thuật hoàn thiện, đồng bộ, kết nối với hạ tầng kỹ thuật khu dân cư hiện hữu và các khụ vực lân cận; làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý xây dựng trên địa bàn, đồng thời làm cơ sở để triển khai dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực quy hoạch, đảm bào kết nối đồng bộ về giao thông, cấp thoát nước, cấp điện sinh hoạt theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết phường Nam Lý, thành phô Đồng Hới dã được phê duyệt.

- Được UBND thành phố Đồng Hới phê duyệt tại Quyết định số 345-QĐ/UBND ngày 22 tháng 04 năm 2021

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2021

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết dự án tạo quỹ đất khu dân cư Đông Nam đường Tạ Quang Bửu phường Nam lý, thành phố Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ hiện trạng kiến trúc cảnh quan, HTKT và đánh giá đất xây dựng

+ QH 02: Bản vẽ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH 04: Bản vẽ quy hoạch giao thông

+ QH 05: Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi