0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết Khu đô thị phía Bắc sông Thứa, huyện Lương Tài – tỉnh Bắc Ninh

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.png)

- Diện tích lập quy hoạch: 86.500,7m2

- Giới hạn khu đất:

   + Phía Bắc giáp đường giao thông (quy hoạch) và khu ruộng canh tác;

   + Phía Nam giáp sông Thứa;

   + Phía Đông giáp đường ĐT.280 và khu dân cư hiện trạng;

   + Phía Tây giáp đường giao thông (quy hoạch) và khu ruộng canh tác.

- Mục tiêu của Quy hoạch chi tiết Khu đô thị phía Bắc sông Thứa, huyện Lương Tài – tỉnh Bắc Ninh là: Giúp Cụ thể hóa quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện  Lương Tài và các đồ án đã được phê duyệt. Thúc đẩy phát triển đô thị, nhà ở, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tạo lập một khu nhà ở mới văn minh, hiện đại và một môi trường sinh thái hấp dẫn theo xu hướng bền vững, phù hợp với định hướng quy hoạch chung. Làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

- Thời điểm lập Quy hoạch chi tiết Khu đô thị phía Bắc sông Thứa, huyện Lương Tài – tỉnh Bắc Ninh: năm 2021

- Được UBND huyện Lương Tài phê duyệt tại Quyết định 2029/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2021

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

*) Văn bản:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị phía Bắc sông Thứa, huyện Lương Tài – tỉnh Bắc Ninh

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết Khu đô thị phía Bắc sông Thứa, huyện Lương Tài – tỉnh Bắc Ninh

+ Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị phía Bắc sông Thứa, huyện Lương Tài – tỉnh Bắc Ninh

*) Bản vẽ:

- QH 01: Bản vẽ hiện trạng

- QH 02: Bản vẽ định hướng hệ thống giao thông

- QH 03: Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất

- QH 04: Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(qtrinh98-Acvn17)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi