0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 dọc suối Nậm La (Đoạn Chiềng Cơi-Chiềng Xôm) - Thành phố Sơn La

*Thông tin đồ án lập quy hoạch:

- Thời điểm lập quy hoạch: Năm 2016

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh quy hoạch

-Bản vẽ:

+ QH-05: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

Định dạng tài liệu: (.dwg), (.pdf)

(tbn-haipm-hva-Acvn9)

 

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi