0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2015

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2004

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Điều lệ quản lý quy hoạch chi tiết

* Điều lệ quản lý xây dựng

* Bản vẽ

QH-01: Bản đồ hiện trạng và chỉ giới khu vực quy hoạch

QH-02: Sơ đồ cơ cấu quy hoạch (phương án chọn)

QH-03: Sơ đồ quy hoạch hạ tầng cấp điện

QH-04: Sơ đồ quy hoạch không gian kiến trúc

QH-05: Sơ đồ phân khu chức năng (phương án chọn)

QH-06.1: Sơ đồ chỉ giới giao thông

QH-06.2: Sơ đồ hệ thống cấp điện cao thế

QH-06.3: Sơ đồ hệ thống cấp nước

QH-06.4: Sơ đồ hệ thống thoát nước

QH-06.5: Sơ đồ tổng hợp hệ thống đường dây đường ống

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), thuyết minh (.doc), quyết định (.doc)

(bnt-hntt-Acvn12)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi