0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu nhà vườn Thủ Thừa 2, thị trấn Thủ Thừa - tỉnh Long An

Định dạng tài liệu: (.png), (.pdf)

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu nhà vườn Thủ Thừa 2, thị trấn Thủ Thừa - tỉnh Long An

- Khu vực lập quy hoạch Khu dân cư thuộc khu phố 11, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An có Tổng diện tích là 191134,66 m2 (khoảng 19,113ha). Phạm vi ranh giới được xác định cụ thể như sau: Phía Bắc: Giáp khu dân cư thị trấn Thủ Thừa và khu tái định cư;  Phía Nam: Giáp dự án Khu dân cư Trung tâm hành chính huyện Thủ Thừa giai đọan 1; Phía Đông: Giáp đường ĐT.818; Phía Tây: Giáp bờ kênh Bà Báng.

- Được UBND tỉnh Long An phê duyệt theo Quyết định số 4414/QĐ-UBND ngày 28 tháng 07 năm 2020

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu nhà vườn Thủ Thừa 2, thị trấn Thủ Thừa - tỉnh Long An

- Mục tiêu của đồ án đó là: Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, hiện đại mang đậm nét kiến trúc khu vực với hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Tạo không gian mở cho khu dân cư, đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng, góp phần cải thiện không gian kiến trúc cảnh quan khu vực quy hoạch. Làm cơ sở pháp lý để lập các dự án đầu tư và quản lý và xây dựng theo quy hoạch. Tạo nguồn vốn huy động từ các tổ chức, cá nhân để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tại khu vực quy hoạch nhằm giảm bớt áp lực cho ngân sách.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2020

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu nhà vườn Thủ Thừa 2, thị trấn Thủ Thừa - tỉnh Long An

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu nhà vườn Thủ Thừa 2, thị trấn Thủ Thừa - tỉnh Long An

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ đánh giá hiện trạng kiến trúc cảnh quan

+ QH 02: Bản vẽ định hướng phát triển không gian

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH 04: Bản vẽ quy hoạch giao thông

+ QH 05: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi