0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung điều chỉnh thị trấn Núi Sập huyện Thoại Sơn đến năm 2030 - tỉnh An Giang

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.png)

- Phạm vi nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch xác định trên cơ sở diện tích toàn thị trấn hiện hữu và được giới hạn như sau:

   + Phía Bắc giáp xã Định Mỹ và xã Định Thành.

   + Phía Nam giáp huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ.

   + Phía Tây giáp xã Thoại Giang.

   + Phía Đông giáp huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ.

Mục tiêu của Quy hoạch chung điều chỉnh thị trấn Núi Sập huyện Thoại Sơn đến năm 2030 - tỉnh An Giang là: Giúp Cụ thể hoá những chiến lược, định hướng phát triển của Tỉnh và huyện Thoại Sơn, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa - không gian đô thị - kiến trúc cảnh quan trên địa bàn thị trấn; Phù hợp với tính chất đô thị loại IV đã được Bộ Xây dựng công nhận theo Quyết định số 13/QĐ-BXD 12/01/2016. Khai thác phát huy thế mạnh thương mại, dịch vụ và du lịch. Định hướng phát triển không gian, điều chỉnh và đề xuất các khu chức năng đô thị hợp lý cho Thị trấn phát triển bền vững.

- Thời điểm lập Quy hoạch chung điều chỉnh thị trấn Núi Sập huyện Thoại Sơn đến năm 2030 - tỉnh An Giang: năm 2018

- Được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định 3177/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2018

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

*) Văn bản:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung điều chỉnh thị trấn Núi Sập huyện Thoại Sơn đến năm 2030 - tỉnh An Giang

+ Thuyết minh Quy hoạch chung điều chỉnh thị trấn Núi Sập huyện Thoại Sơn đến năm 2030 - tỉnh An Giang

+ Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung điều chỉnh thị trấn Núi Sập huyện Thoại Sơn đến năm 2030 - tỉnh An Giang

*) Bản vẽ:

- QH 01: Bản vẽ định hướng phát triển không gian đô thị

- QH 02: Bản vẽ hiện trạng sử dụng đất

- QH 03: Bản vẽ quy hoạch hệ thống giao thông

- QH 04: Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất

(qtrinh98-Acvn17)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi