0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung điều chỉnh thị trấn Vàm Láng huyện Gò Công Đông đến năm 2030 – tỉnh Tiền Giang

Định dạng tài liệu: (.doc), (.png), (.pdf)

-  Phạm vi nghiên cứu: Toàn bộ diện tích tự nhiên của thị trấn Vàm Láng 600 ha

- Ranh giới lập quy hoạch được xác định như sau:

+ Phía Bắc giáp kênh xóm Gồng và đất canh tác và khu công nghiệp trên địa bàn xã Kiểng Phước.

+ Phía Đông giáp cửa Soài Rạp.

+ Phía Tây giáp kênh Sáu Huề, kênh Bảy Láo, nhánh rạch Cần Lộc và đất canh tác xã Kiểng Phước.

+ Phía Nam giáp đê biển và đất canh tác xã Kiểng Phước

- Mục tiêu của Quy hoạch chung điều chỉnh thị trấn Vàm Láng huyện Gò Công Đông đến năm 2030 – tỉnh Tiền Giang là: Giúp Xác định được tính chất, quy mô phát triển hợp lý gắn kết với vùng kinh tế - đô thị phía Đông theo quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Tiền Giang. Giai đoạn nghiên cứu quy hoạch: ngắn hạn đến năm 2020, dài hạn đến năm 2030. Đề xuất các giải pháp quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, thích dụng, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và đảm bảo phát triển từng giai đoạn có kế thừa các dự án đã đầu tư và định hướng của đồ án quy hoạch chung đã được phê duyệt. Xây dựng thị trấn Vàm Láng thành đô thị loại IV với tiềm năng kinh tế công nghiệp, cảng, dịch vụ và trở thành đô thị văn minh của huyện Gò Công Đông.

- Thời điểm lập Quy hoạch chung điều chỉnh thị trấn Vàm Láng huyện Gò Công Đông đến năm 2030 – tỉnh Tiền Giang: năm 2017

- Được UBND tỉnh Tiền Giang phê duyệt tại Quyết định 2390/QĐ-UBND ngày 4 tháng 08 năm 2017

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

*) Văn bản:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung điều chỉnh thị trấn Vàm Láng huyện Gò Công Đông đến năm 2030 – tỉnh Tiền Giang

+ Thuyết minh Quy hoạch chung điều chỉnh thị trấn Vàm Láng huyện Gò Công Đông đến năm 2030 – tỉnh Tiền Giang

*) Bản vẽ:

- QH 01: Bản vẽ định hướng phát triển không gian đô thị

- QH 02: Bản vẽ hiện trạng sử dụng đất và kiến trúc cảnh quan

- QH 03: Bản vẽ định hướng phát triển hệ thống giao thông

- QH 04: Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất

- QH 05: Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(qtrinh98-Acvn17)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi