0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung điều chỉnh xây dựng đô thị Hoài Nhơn đến năm 2035 - tỉnh Bình Định

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.png)

- Do có sự thay đổi về định hướng phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn, hình thành một số dự án trọng điểm (dự án tuyến đường tỉnh kết nối từ đường ĐT.638 đi đường ven biển, đường tránh Quốc lộ 1; định hướng phát triển Khu công nghiệp Bồng Sơn, mở rộng và hình thành mới các cụm công nghiệp, kè dọc sông Lại Giang, đập dâng,...) làm ảnh hưởng lớn đến định hướng sử dụng đất, môi trường, bố cục không gian kiến trúc đô thị. Một số khu vực có dân cư hiện trạng tập trung đông, việc triển khai các khu chức năng theo quy hoạch không thực hiện được do vướng giải phóng mặt bằng. Do đó, việc điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chung đô thị Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đến năm 2035 là cần thiết nhằm điều chỉnh, bổ sung các khu chức năng cho ph hợp với điều kiện về nguồn lực phát triển và tình hình thực tế của địa phương.

- Mục tiêu của Quy hoạch chung điều chỉnh xây dựng đô thị Hoài Nhơn đến năm 2035 - tỉnh Bình Định là: Giúp điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng đô thị Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đến năm 2035 cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương cũng như những định hướng lớn của tỉnh và của thị xã. Từ đó làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý sử dụng đất đai, tổ chức lập các quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết. Đề xuất danh mục các chương trình đầu tư và dự án. Kiểm soát phát triển và quản lý đô thị.

- Thời điểm lập Quy hoạch chung điều chỉnh xây dựng đô thị Hoài Nhơn đến năm 2035 - tỉnh Bình Định: năm 2021

- Được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt tại Quyết định 3512/QĐ-UBND ngày 24 tháng 08 năm 2021

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

*) Văn bản:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung điều chỉnh xây dựng đô thị Hoài Nhơn đến năm 2035 - tỉnh Bình Định

+ Thuyết minh Quy hoạch chung điều chỉnh xây dựng đô thị Hoài Nhơn đến năm 2035 - tỉnh Bình Định

+ Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung điều chỉnh xây dựng đô thị Hoài Nhơn đến năm 2035 - tỉnh Bình Định

*) Bản vẽ:

- QH 01: Bản vẽ hiện trạng

- QH 02 : Bản vẽ định hướng hệ thống giao thông

(qtrinh98-Acvn17)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi