0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung đô thị Bình Phú đến năm 2025 – tỉnh Tiền Giang

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.png)

-  Ranh giới nghiên cứu:

   + Phía Đông giáp xã Tân Bình và xã Thanh Hòa thị xã Cai Lậy.

   + Phía Tây giáp xã Phú Nhuận, Phú An.

   + Phía Nam giáp xã Cẩm Sơn.

   + Phía Bắc giáp xã Phú Nhuận

Mục tiêu của Quy hoạch chung đô thị Bình Phú đến năm 2025 – tỉnh Tiền Giang là: Giúp Đề xuất phương án điều chỉnh quy hoạch nhằm phù hợp với tình hình thực tế và hiện trạng khu vực. Đề xuất các giải pháp quy hoạch, định hướng không gian và hạ tầng kỹ thuật đô thị nhằm khai thác tối đa các lợi thế khu vực. Nâng cao chất lượng đô thị, hoàn thiện và bổ sung các khu vực chức năng, từng bước nâng cấp tiêu chuẩn cho từng loại đất đạt mức đô thị loại V.

- Thời điểm lập Quy hoạch chung đô thị Bình Phú đến năm 2025 – tỉnh Tiền Giang: năm 2014

- Được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định 2454/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2017

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

*) Văn bản:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Bình Phú đến năm 2025 – tỉnh Tiền Giang

+ Thuyết minh Quy hoạch chung đô thị Bình Phú đến năm 2025 – tỉnh Tiền Giang

*) Bản vẽ:

- QH 01: Bản vẽ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

- QH 02: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

- QH 03: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng giao thông

- QH 04: Bản vẽ sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

- QH 05: Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(qtrinh98-Acvn17)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi