0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung Đô thị Sơn Tây huyện Sơn Tây - tỉnh Quảng Ngãi

Định dạng tài liệu: (.jpg), (.doc)

Quy hoạch chung Đô thị Sơn Tây huyện Sơn Tây - tỉnh Quảng Ngãi

- Phạm vi nghiên cứu gồm: 2 xã Sơn Mùa, Sơn Dung và khu vực phụ cận; thôn Đăk Trên,Huy Măng thuộc xã Sơn Dung; 3 thôn Huy Ra Long, Huy Em, Nước Min thuộc xã Sơn Mùa. Quy mô quy hoạch: một phần diện tích xã Sơn Dung (thuộc địa phận hai thôn Đăk Trên và Huy Măng); một phần diện tích xã Sơn Mùa (thuộc địa phận 03 thôn Huy Ra Long, Huy Em và Nước Min) với quy mô diện tích khoảng 536,17ha. Ranh giới lập quy hoạch: Phía Đông giáp: xã Sơn Dung, Sơn Mùa; Phía Tây giáp: xã Sơn Dung, Sơn Mùa; Phía Nam giáp: xã Sơn Dung; Phía Bắc giáp: xã Sơn Mùa.

- Được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt theo Quyết định số 314/QĐ-UBND

Quy hoạch chung Đô thị Sơn Tây huyện Sơn Tây - tỉnh Quảng Ngãi

- Mục tiêu của đồ án đó là: Cụ thể hóa quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ngãi nói chung và định hướng phát triển kinh tế xã hội huyện Sơn Tây nói riêng. Hoạch định cấu trúc không gian đô thị và cơ sở hạ tầng phù hợp với vai trò, tính chất, chức năng và tiềm năng phát triển của đô thị trong giai đoạn mới. Làm cơ sở pháp lý cho việc triển khai các đồ án quy hoạch chi tiết; quản lý các dự án đầu tư xây dựng; quản lý quá trình xây dựng và phát triển đô thị. Tạo động lực thu hút đầu tư, khai thác các lợi thế của khu vực để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, là cơ sở ban đầu cho việc chuẩn bị đầu tư các dự án hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật khung của đô thị, hướng đến hình thành đô thị Sơn Tây.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2015

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chung Đô thị Sơn Tây huyện Sơn Tây - tỉnh Quảng Ngãi

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ đánh giá hiện trạng kiến trúc cảnh quan

+ QH 02: Bản vẽ định hướng phát triển không gian

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH 04: Bản vẽ quy hoạch giao thông

+ QH 05: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi