0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung đô thị tam đảo đến năm 2040 - tỉnh Vĩnh Phúc

Định dạng tài liệu: (.dwg), (.doc), (.xls)

- Phạm vi điều chỉnh quy hoạch gồm toàn bộ địa giới hành chính thị xã Bình Minh, gồm 03 phường: Cái Vồn, Thành Phước, Đông Thuận và 05 xã: Thuận An, Đông Thạnh, Đông Bình, Mỹ Hòa, Đông Thành, với tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 9.363,29 ha, với tứ cận như sau:

   + Phía Bắc giáp huyện Bình Tân.

   + Phía Nam giáp sông Hậu và huyện Trà Ôn.

   + Phía Đông giáp huyện Tam Bình.

   + Phía Tây giáp sông Hậu, ngăn cách với thành phố Cần Thơ.

- Phạm vi lập quy hoạch gồm toàn bộ địa giới hành chính huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Bao gồm 09 đơn vị hành chính: Thị trấn Hợp Châu, Thị trấn Tam Đảo, Thị trấn Đại Đình và 065 xã: Yên Dương, Bồ Lý, Hồ Sơn, Đạo Trù, Tam Quan, Minh Quang.

- Quy mô diện tích lập quy hoạch là: 23.469,90km2 (23.469,90ha). Ranh giới:

   + Đông Bắc giáp tỉnh Thái Nguyên;

   + Tây Bắc giáp tỉnh Tuyên Quang;

   + Đông nam giáp huyện Bình Xuyên;

   + Tây nam giáp huyện Lập Thạch, huyện Tam Dương;

- Mục tiêu của Quy hoạch chung đô thị tam đảo đến năm 2040 - tỉnh Vĩnh Phúc: Xây dựng và phát triển đô thị Tam Đảo trở thành đô thị trung tâm phía Bắc tỉnh Vĩnh Phúc; với các chức năng chính phát triển du lịch, đô thị, dịch vụ thương mại và công nghiệp; phấn đấu đến năm 2025 cơ bản đạt tiêu chí của đô thị loại IV làm tiền đề thành lập thị xã. Tổ chức không gian, kiến trúc - cảnh quan theo hướng hiện đại, bản sắc, gắn kết với tổng thể không gian, kiến trúc - cảnh quan và lộ trình phát triển của toàn tỉnh, Vùng liên huyện phía Bắc đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc và đô thị Vĩnh Phúc; bảo vệ môi trường và thiên nhiên; phát triển kinh tế xã hội. Xây dựng hệ thống hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại và đấu nối hợp lý với hạ tầng chung của vùng liên huyện phía Bắc đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc và đô thị Vĩnh Phúc

- Thời điểm lập Quy hoạch chung đô thị tam đảo đến năm 2040 - tỉnh Vĩnh Phúc : năm 2022

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

*) Văn bản:

+ Thuyết minh Quy hoạch chung đô thị tam đảo đến năm 2040 - tỉnh Vĩnh Phúc

*) Bản vẽ:

- Bản đồ nền hiện trạng

- QH 01: Bản vẽ sơ đồ vị trí và liên hệ vùng

- QH 02A: Bản vẽ hiện trạng sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan và hiện trạng hạ tầng xã hội

- QH 02B: Bản vẽ hiện trạng giao thông

- QH 02C: Bản vẽ hiện trạng thoát nước

- QH 02E: Bản vẽ hiện trạng hệ thống thông tin liên lạc

- QH 03: Bản vẽ đánh giá tổng hợp về đất xây dựng

- QH 03D: Bản vẽ hiện trạng cấp điện

- QH 04: Bản vẽ sơ đồ cơ cấu phát triển đô thị

- QH 05: Bản vẽ định hướng phát triển không gian đô thị

- QH 06: Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng

- QH 07: Bản vẽ định hướng phát triển hệ thống giao thông

- QH 08: Bản vẽ định hướng cao độ nền và thoát nước mưa

- QH 10: Bản vẽ định hướng quy hoạch cấp điện

- QH 11: Bản vẽ định hướng quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc

- QH 12: Bản vẽ định hướng hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường

(thieuxuan-qtrinh98-Acvn17)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi