0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung đô thị Tân Long huyện Phụng Hiệp đến năm 2030 – tỉnh Hậu Giang

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.png)

- Diện tích lập quy hoạch khoảng 285 ha

- Phạm vi nghiên cứu quy hoạch lấy trọng tâm là khu vực trung tâm của xã Tân Long hiện hữu, nghiên cứu mở rộng đô thị ra các khu vực lân cận. Ranh giới lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, được xác định cụ thể như sau:

    + Phía Bắc: giáp kênh Ông Năm Sáng- Bãi rác Tân Long;

    + Phía Nam: một phần ranh giáp thành phố Ngã Bảy- kênh Hai Đào; một phần ranh giáp kênh xáng Nàng Mau.

    + Phía Đông: giáp xã Đông Phước, huyện Châu Thành;

    + Phía Tây: giáp kênh Mương Lộ và giáp đất dân.

- Mục tiêu của Quy hoạch chung đô thị Tân Long huyện Phụng Hiệp đến năm 2030 – tỉnh Hậu Giang là: Giúp Tạo lập hình ảnh một đô thị văn minh, hiện đại, đồng thời giữ gìn, tôn tạo bản sắc truyền thống, lịch sử theo định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội của huyện Phụng Hiệp và của tỉnh Hậu Giang, nâng cao đời sống, phát triển kinh tế, an sinh xã hội, gia tăng năng lực phát triển đô thị, bổ sung các chức năng đô thị cho đô thị Ngã Bảy. Cụ thể hóa quan điểm nhất thể hóa đô thị và nông thôn. Cập nhật toàn bộ các thay đổi về mặt quản lý cũng nhƣ những thay đổi về hạ tầng đô thị tại khu vực để phù hợp thực tế phát triển của thị trấn. Xây dựng tầm nhìn và các mục tiêu chiến lƣợc gắn với đa ngành, phát triển hiện đại có bản sắc đặc trƣng, là cơ sở để nâng cấp đô thị Tân Long lên đô thị loại V trong tương lai gần..

- Thời điểm lập Quy hoạch chung đô thị Tân Long huyện Phụng Hiệp đến năm 2030 – tỉnh Hậu Giang: năm 2017

- Được UBND tỉnh Hậu Giang phê duyệt tại Quyết định 2411/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2017

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

*) Văn bản:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Tân Long huyện Phụng Hiệp đến năm 2030 – tỉnh Hậu Giang

+ Thuyết minh Quy hoạch chung đô thị Tân Long huyện Phụng Hiệp đến năm 2030 – tỉnh Hậu Giang

+ Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung đô thị Tân Long huyện Phụng Hiệp đến năm 2030 – tỉnh Hậu Giang

*) Bản vẽ:

- QH 01: Bản vẽ hiện trạng

- QH 02: Bản vẽ định hướng phát triển không gian đô thị

- QH 03: Bản vẽ định hướng hệ thống giao thông

- QH 04: Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất

- QH 05: Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(qtrinh98-Acvn17)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi