0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung thành phố Vị Thanh và vùng phụ cận đến năm 2040 - tỉnh Hậu Giang

Định dạng tài liệu: (.doc), (.png)

- Phạm vi lập quy hoạch: bao gồm thành phố Vị Thanh và vùng đô thị hóa tập trung thuộc huyện Vị Thủy (gồm 03 xã: Vị Đông, Vị Trung và Vị Thủy), cụ thể:

   + Thành phố Vị Thanh, có diện tích khoảng 118,86km2.

   + Vùng đô thị hóa tập trung phụ cận thuộc huyện Vị Thủy, với tổng diện tích khoảng 70,58km2.

- Mục tiêu của Quy hoạch chung thành phố Vị Thanh và vùng phụ cận đến năm 2040 - tỉnh Hậu Giang là: Quy hoạch phát huy thế mạnh là trung tâm vùng tứ giác tăng trưởng kinh tế mạnh của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nâng cao chất lượng đô thị tại các khu vực phát triển hiện hữu, hoạch định các khu vực phát triển đô thị, đảm bảo toàn bộ khu vực đáp ứng yêu cầu phát triển với các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật tối thiểu theo tiêu chí đô thị loại II. Gìn giữ và phát huy các giá trị về tự nhiên, cảnh quan, văn hóa, kiến trúc truyền thống, phát triển du lịch, thu hút đầu tư trong nước và quốc tế, nâng cao chất lượng đô thị và điều kiện sống của người dân đô thị...

- Thời điểm lập Quy hoạch chung thị trấn Tân Hòa huyện Gò Công Đông đến năm 2025 – tỉnh Tiền Giang: năm 2019

- Được UBND tỉnh Hậu Giang phê duyệt tại Quyết định 908/QĐ-UBND ngày 12 tháng 06 năm 2019

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

*) Văn bản:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung thành phố Vị Thanh và vùng phụ cận đến năm 2040 - tỉnh Hậu Giang

+ Thuyết minh Quy hoạch chung thành phố Vị Thanh và vùng phụ cận đến năm 2040 - tỉnh Hậu Giang

*) Bản vẽ:

- QH 01: Bản vẽ định hướng phát triển không gian đô thị

- QH 02: Bản vẽ hiện trạng sử dụng đất

- QH 03: Bản vẽ quy hoạch hệ thống giao thông

- QH 04: Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất

(qtrinh98-Acvn17)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi