0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung thị trấn Óc Eo huyện Thoại Sơn đến năm 2030 - tỉnh An Giang

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.png)

- Phạm vi điều chỉnh quy hoạch xác định trên cơ sở địa giới hành chính toàn thị trấn Óc Eo được giới hạn như sau:

   + Phía Bắc giáp xã Vọng Thê.

   + Phía Nam giáp xã Bình Thành và tỉnh Kiên Giang.

   + Phía Tây giáp giáp tỉnh Kiên Giang.

   + Phía Đông giáp xã Vọng Đông.

- Mục tiêu của Quy hoạch chung thị trấn Óc Eo huyện Thoại Sơn đến năm 2030 - tỉnh An Giang là: Giúp Cụ thể hoá những chiến lược, định hướng phát triển của Tỉnh và huyện Thoại Sơn, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa - không gian đô thị - kiến trúc cảnh quan trên địa bàn thị trấn. Khai thác phát huy thế mạnh thương mại, dịch vụ và du lịch. Định hướng phát triển không gian, điều chỉnh và đề xuất các khu chức năng đô thị hợp lý cho Thị trấn phát triển bền vững.

- Thời điểm lập Quy hoạch chung thị trấn Óc Eo huyện Thoại Sơn đến năm 2030 - tỉnh An Giang: năm 2018

- Được UBND tỉnh An Giang phê duyệt tại Quyết định 3168/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2018

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

*) Văn bản:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung thị trấn Óc Eo huyện Thoại Sơn đến năm 2030 - tỉnh An Giang

+ Thuyết minh Quy hoạch chung thị trấn Óc Eo huyện Thoại Sơn đến năm 2030 - tỉnh An Giang

+ Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung thị trấn Óc Eo huyện Thoại Sơn đến năm 2030 - tỉnh An Giang

*) Bản vẽ:

- QH 01: Bản vẽ định hướng phát triển không gian đô thị

- QH 02: Bản vẽ hiện trạng sử dụng đất

- QH 03: Bản vẽ quy hoạch hệ thống giao thông

- QH 04: Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất

(qtrinh98-Acvn17)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi