0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Khâm Đức và vùng phụ cận giai đoạn đến năm 2025 và năm 2030 - tỉnh Quảng Nam

Định dạng tài liệu: (.doc), (.png)

- Phạm vi ranh giới: toàn bộ ranh giới thị trấn Khâm Đức và một phần các xã lân cận bao gồm: Phước Đức, Phước Xuân, Phước Chánh. Quy mô quy hoạch: khoảng 5394.89 ha.

- Ranh giới lập quy hoạch:

    + Phía Bắc: giáp đất rừng xã Phước Xuân;

    + Phía Nam: giáp đất rừng xã Phước Chánh;

    + Phía Đông: giáp đất rừng xã Phước Hòa;

    + Phía Tây: giáp đất rừng xã Phước Đức

- Mục tiêu của Quy hoạch xây dựng thị trấn Khâm Đức và vùng phụ cận giai đoạn đến năm 2025 và năm 2030 - tỉnh Quảng Nam là: Giúp Xác lập không gian phát triển kinh tế - xã hội và định hướng phát triển hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật của Trung tâm huyện đảm bảo thị trấn Khâm Đức đạt các tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2020. Kế thừa và phát huy những ưu điểm, khắc phục những điểm không phù hợp của các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết đã lập trước đây, hình thành một đồ án quy hoạch mới phù hợp, tối ưu. Đề ra phương hướng và giải pháp cụ thể, làm cơ sở để quản lý xây dựng và phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt về các mặt tính chất, quy mô dân số, sử dụng đất đai, không gian quy hoạch kiến trúc, cơ sở hạ tầng, tạo lập môi trường sống thích hợp, kết hợp hài hoà giữa các chức năng sản xuất, dịch vụ, du lịch, bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ môi trường và phát huy được thế mạnh của thị trấn Khâm Đức;

- Thời điểm lập Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Khâm Đức và vùng phụ cận giai đoạn đến năm 2025 và năm 2030 - tỉnh Quảng Nam: năm 2020

- Được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định 2040/QĐ-UBND ngày 29 tháng 07 năm 2020

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

*) Văn bản:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Khâm Đức và vùng phụ cận giai đoạn đến năm 2025 và năm 2030 - tỉnh Quảng Nam

+ Thuyết minh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Khâm Đức và vùng phụ cận giai đoạn đến năm 2025 và năm 2030 - tỉnh Quảng Nam

+ Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Khâm Đức và vùng phụ cận giai đoạn đến năm 2025 và năm 2030 - tỉnh Quảng Nam

*) Bản vẽ:

- QH 01: Bản vẽ định hướng phát triển không gian đô thị

- QH : Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất

(qtrinh98-Acvn17)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi