0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Định dạng tài liệu: (.jpg), (.pdf)

Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

- Phạm vi ranh giới được xác định như sau: Phía Bắc giáp : Xã Liên Hiệp; Phía Nam giáp: Xã Phú Hội; Phía Đông giáp: Huyện Đơn Dương; Phía Tây giáp : Xã N’Thôn Hạ..

- Được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt theo Quyết định số 3855/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2006

Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

- Mục tiêu của đồ án đó là: Xây dựng thị trấn Liên Nghĩa là trung tâm chính trị, kinh tế, vãn hoá - xã hội, thương mại - dịch vụ và công nghiệp của huyện. Trở thành trung tâm dịch vụ cao cấp, đa dạng gắn với sân bay Liên Khương;. Là cửa ngõ đi vào thành phố Đà Lạt và có nhiều tiềm năng phát triển du lịch.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2006

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ hiện trạng tổng hợp

+ QH 02: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch giao thông

(quynhtrinh-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi