0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phân khu 1/2000 phát triển công nghiệp và khu đô thị phụ trợ khu vực hai bên Quốc lộ 2 huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Định dạng tài liệu: (.doc) , (.pdf)

- Được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt tại Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 về việc phê duyệt đồ án quy hoạch  phân khu C1 tỷ lệ 1/2000 phát triển công nghiệp và đô thị phụ trợ hai bên Quốc lộ 2 huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

* Thời điểm lập Quy hoạch phân khu 1/2000 phát triển công nghiệp và khu đô thị phụ trợ khu vực hai bên Quốc lộ 2 huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc: năm 2016

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Văn bản giải trình Quy hoạch phân khu C1 tỷ lệ 1/2000 phát triển công nghiệp và khu đô thị phụ trợ khu vực hai bên Quốc lộ 2 huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

- Bản vẽ:

+ QH 01: Sơ đồ giao thông

+ QH 02: Sơ đồ kiến trúc cảnh quan

+ QH 03: Sơ đồ tổng hợp

+ QH 04: Sơ đồ chuẩn bị kĩ thuật

+ QH 05: Sơ đồ hiện trạng hạ tầng kiến trúc

+ QH 06: Sơ đồ thoát nước thải

(huycuong-qtrinh98-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi